logo
logo
 02513.819.164
Lương Vũ Ngọc Vy
Lớp : 6TA1
Trần Thị Bảo Ngọc
Lớp : 6TA2
Nguyễn Quỳnh Ngọc Hân
Lớp : 6TA3
Phạm Vũ Bảo Ngọc
Lớp : 6TA4
Đoàn Nguyễn Bảo Ngọc
Lớp : 6TA5
Nguyễn Thế Anh
Lớp : 6A6
Nguyễn Ngọc Anh Trúc
Lớp : 6A7
Hà Mỹ Tâm
Lớp : 6A8
Nguyễn Gia Hân
Lớp : 6A9
Đỗ Nguyễn Bảo Ngọc
Lớp : 7TA1
Trần Anh Huy
Lớp : 7TA2
Cao Minh Trí
Lớp : 7TA3
Vũ Lê Thủy Vy
Lớp : 7TA4
Nguyễn Hải Đăng
Lớp : 7TA5
Lê Ngọc Huyền
Lớp : 7A6
Nguyễn Ngọc Anh Thư
Lớp : 7A7
Lê Thanh Tùng
Lớp : 7A8
Nguyễn Thị Thanh Tiên
Lớp : 7A9
Bùi Nguyễn Nam Phương
Lớp : 7A10
Trần Minh Thư
Lớp : 8TA1
Ngô Anh Quốc
Lớp : 8TA2
Nguyễn Hoàng Gia Hân
Lớp : 8TA3
Đặng Hoàng Danh
Lớp : 8TA4
Nguyễn Trung Hiếu
Lớp : 8TA5
Trần Hoàng Phú
Lớp : 8A6
Định Thị Thúy Hằng
Lớp : 8A7
Nguyễn Thị Thúy Vy
Lớp : 8A8
Tạ Thị Thái Ngọc
Lớp : 8A9
Vũ Ngọc Thiên Thảo
Lớp : 8A10
Đỗ Minh Khang
Lớp : 9TA1
Lê Hồng Ngọc
Lớp : 9TA2
Phạm Viên Anh
Lớp : 9TA3
Nguyễn Lê Thúy Hiền
Lớp : 9TA4
Trương Kim Thương
Lớp : 9A5
Phạm Nguyễn Như Ý
Lớp : 9A6
Phạm Thị Thu Tâm
Lớp : 9A7
Lê Anh Tuấn
Lớp : 9A8
Lê Thùy Dương
Lớp : 9A9
Nguyễn Nhật Cường
Lớp : 9A10
Huỳnh Thị Anh Thư
Lớp : 9A11
THÀNH TÍCH KHÁC
Học sinh xuất sắc tháng 10 cấp 2 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 10 cấp 1 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 10 Lớp 12 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 10 Lớp 11 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 10 Lớp 10 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 9 cấp 2 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 9 Lớp 12 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 9 Lớp 11 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 9 Lớp 10 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 9 cấp 1 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 8 cấp 2 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 8 cấp 1 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 4 Cấp 1 năm học 2017-2018
Học sinh xuất sắc tháng 3 Lớp 12 năm học 2017-2018
Học sinh xuất sắc tháng 3 Lớp 11 năm học 2017-2018
Học sinh xuất sắc tháng 3 Lớp 10 năm học 2017-2018
Học sinh xuất sắc tháng 3 Cấp 1 năm học 2017-2018