logo
logo
 02513.819.164
Lê Khả Thy
Lớp : 10TA1
Nguyễn Tuấn Tài
Lớp : 10TA2
Nguyễn Đình Thắng
Lớp : 10TA3
Nguyễn Huỳnh Dương Giang
Lớp : 10TA4
Lê Anh Hào
Lớp : 10TA5
Phạm Ngọc Diễm Quỳnh
Lớp : 10TA6
Đinh Chí Thành
Lớp : 10TA7
Trịnh Thị Băng Sương
Lớp : 10A1
Nguyễn Ngô Thùy Dương
Lớp : 10A2
Nguyễn Đình Khoa
Lớp : 10A3
Lê Thị Thanh Hà
Lớp : 10A4
Nguyễn Phương Thúy
Lớp : 10A5
Hồ Ngọc Mai
Lớp : 10A6
Nguyễn Vũ Quỳnh Như
Lớp : 10A7
Nguyễn Thị Hợp
Lớp : 10A8
Đàm Thị Thùy Dung
Lớp : 10A9
Lê Thị Phương Dung
Lớp : 10A10
Trần Thuyết Minh
Lớp : 10A11
Vòng Thành Long
Lớp : 10A12
Nguyễn Phạm Hà My
Lớp : 10A14
Nguyễn Thảo Vy
Lớp : 10A15
Nguyễn Minh Hiền
Lớp : 10A16
THÀNH TÍCH KHÁC
Học sinh xuất sắc tháng 10 cấp 2 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 10 cấp 1 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 10 Lớp 12 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 10 Lớp 11 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 10 Lớp 10 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 9 cấp 2 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 9 Lớp 12 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 9 Lớp 11 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 9 Lớp 10 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 9 cấp 1 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 8 cấp 2 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 8 cấp 1 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 4 Cấp 1 năm học 2017-2018
Học sinh xuất sắc tháng 3 Lớp 12 năm học 2017-2018
Học sinh xuất sắc tháng 3 Lớp 11 năm học 2017-2018
Học sinh xuất sắc tháng 3 Cấp 2 năm học 2017-2018
Học sinh xuất sắc tháng 3 Cấp 1 năm học 2017-2018