logo
logo
 02513.819.164
Nguyễn Tiến Phát
Lớp : 12TA1
Nguyễn Thị Đoan Trinh
Lớp : 12TA2
Vũ Thị Hồng Uyên
Lớp : 12TA3
Tô Minh Sang
Lớp : 12C1
Lưu Minh Hoàng
Lớp : 12C2
Nguyễn Thị Thu Thảo
Lớp : 12C3
Nguyễn Thụy Huyền Thanh
Lớp : 12C4
Ung Hoàng Sơn
Lớp : 12C5
Nguyễn Thị Minh Trang
Lớp : 12C6
Trần Bảo Ngân
Lớp : 12C7
Nguyễn Thanh Thúy
Lớp : 12C8
Lê Bảo Hân
Lớp : 12C9
Lê Thị Thanh Linh
Lớp : 12C10
Cao Trường An
Lớp : 12C11
Dương Phan Quỳnh Như
Lớp : 12C12
Dương Thụy Thanh Ngân
Lớp : 12C14
Phạm Thị Mỹ Huệ
Lớp : 12C15
Phạm Thụy Thảo Vi
Lớp : 12C16
Lê Vy Dung
Lớp : 12C17
Phạm Vũ Minh Trang
Lớp : 12C18
Trần Quỳnh Vi
Lớp : 12C19
Phạm Hữu Nghĩa
Lớp : 12C20
Nguyễn Khánh Kỳ Duyên
Lớp : 12C21
THÀNH TÍCH KHÁC
Học sinh xuất sắc tháng 10 cấp 2 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 10 cấp 1 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 10 Lớp 12 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 10 Lớp 11 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 10 Lớp 10 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 9 cấp 2 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 9 Lớp 12 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 9 Lớp 11 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 9 Lớp 10 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 9 cấp 1 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 8 cấp 2 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 8 cấp 1 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 4 Cấp 1 năm học 2017-2018
Học sinh xuất sắc tháng 3 Lớp 11 năm học 2017-2018
Học sinh xuất sắc tháng 3 Lớp 10 năm học 2017-2018
Học sinh xuất sắc tháng 3 Cấp 2 năm học 2017-2018
Học sinh xuất sắc tháng 3 Cấp 1 năm học 2017-2018