logo
logo
 02513.819.164
Đặng Anh Thư
Lớp : 6TA1
Trần Hà Thy
Lớp : 6TA2
Ngô Thùy Gia Ân
Lớp : 6TA3
Huỳnh Ngọc Tuyết
Lớp : 6TA4
Trần Thị Lan Anh
Lớp : 6TA5
Nguyễn Thị Hà My
Lớp : 6TA6
Hoàng Duy Khang
Lớp : 6A7
Nguyễn Ngọc Gia Hân
Lớp : 6A8
Phạm Anh Khoa
Lớp : 6A9
Võ Thanh Hải
Lớp : 6A10
Ngô Trần Nhật Hạ
Lớp : 7TA1
Hoàng Minh Hạnh
Lớp : 7TA2
Nguyễn Gia Bảo
Lớp : 7TA3
Phạm Vũ Bảo Ngọc
Lớp : 7TA4
Nguyễn Thị Thảo Vy
Lớp : 7TA5
Nguyễn Ngọc Bảo Trâm
Lớp : 7A6
Đỗ Vũ Tường Vy
Lớp : 7A7
Nguyễn Thành Nhân
Lớp : 7A8
Nguyễn Tấn Lộc
Lớp : 7A9
Nguyễn Thị Ngọc Huyền
Lớp : 7A10
Đỗ Nguyễn Bảo Ngọc
Lớp : 8TA1
Trần Anh Huy
Lớp : 8TA2
Cao Minh Trí
Lớp : 8TA3
Vũ Lê Thúy Vy
Lớp : 8TA4
Lê Hồng Văn
Lớp : 8TA5
Cao Trung Nguyên
Lớp : 8A6
Cao Sơn Khang An
Lớp : 8A7
Tạ Thanh Hoàng
Lớp : 8A8
Nguyễn Thị Thanh Tiên
Lớp : 8A9
Trần Châu Anh
Lớp : 8A10
Nguyễn Lê Trung Hiếu
Lớp : 9TA1
Hoàng Thị Bảo Yến
Lớp : 9TA2
Đào Thùy Trâm
Lớp : 9TA3
Nguyễn Tề Khang
Lớp : 9TA4
Nguyễn Thị Minh Thư
Lớp : 9TA5
Trần Hoàng Phú
Lớp : 9A6
Đỗ Ngọc Thùy Dương
Lớp : 9A7
Nguyễn Thị Thúy Vy
Lớp : 9A8
Tạ Thị Thái Ngọc
Lớp : 9A9
Phạm Quang Vinh
Lớp : 9A10
THÀNH TÍCH KHÁC
Học sinh xuất sắc tháng 10 cấp 2 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 10 cấp 1 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 10 Lớp 12 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 10 Lớp 11 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 10 Lớp 10 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 9 cấp 2 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 9 Lớp 12 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 9 Lớp 11 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 9 Lớp 10 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 9 cấp 1 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 8 cấp 1 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 4 Cấp 1 năm học 2017-2018
Học sinh xuất sắc tháng 3 Lớp 12 năm học 2017-2018
Học sinh xuất sắc tháng 3 Lớp 11 năm học 2017-2018
Học sinh xuất sắc tháng 3 Lớp 10 năm học 2017-2018
Học sinh xuất sắc tháng 3 Cấp 2 năm học 2017-2018
Học sinh xuất sắc tháng 3 Cấp 1 năm học 2017-2018