logo
logo
 02513.819.164
Lê Thị Minh Trang
Lớp : 10TA1
Đỗ Minh Thư
Lớp : 10TA2
Khương Thành Trung
Lớp : 10TA3
Nguyễn Thanh Tuyền
Lớp : 10TA4
Bùi Minh Quốc
Lớp : 10TA5
Đỗ Bảo Trâm
Lớp : 10TA6
Nguyễn Hoàng Yến
Lớp : 10TA7
Nguyễn Hoàng Nhật Thanh
Lớp : 10TA8
Vũ Thị Cẩm Huyền
Lớp : 10TA9
Phạm Thu Uyên
Lớp : 10TA10
Nguyễn Hồng Nhung
Lớp : 10A1
Lê Ngọc Long
Lớp : 10A2
Vũ Đức Huy
Lớp : 10A3
Võ Ngọc Hoàng Châu
Lớp : 10A4
Trần Bảo Thư
Lớp : 10A5
Trần Nhật Duy
Lớp : 10A6
Cao Minh Trung
Lớp : 10A7
Trần Ngọc Thùy Dung
Lớp : 10A8
Nguyễn Đoàn Gia Hân
Lớp : 10A9
Phạm Hà Thúy
Lớp : 10A10
Hoàng Ngọc Anh
Lớp : 10A11
Đoàn Ngọc Bảo Châu
Lớp : 10A12
Nguyễn Quang Trường
Lớp : 10A14
Phan Nguyễn Minh Nhàn
Lớp : 10A15
Ngô Quốc Huy
Lớp : 10A16
Vũ Thị Thu Thảo
Lớp : 10A17
THÀNH TÍCH KHÁC
Học sinh xuất sắc tháng 10 cấp 2 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 10 cấp 1 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 10 Lớp 12 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 10 Lớp 11 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 10 Lớp 10 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 9 cấp 2 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 9 Lớp 12 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 9 Lớp 11 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 9 cấp 1 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 8 cấp 2 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 8 cấp 1 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 4 Cấp 1 năm học 2017-2018
Học sinh xuất sắc tháng 3 Lớp 12 năm học 2017-2018
Học sinh xuất sắc tháng 3 Lớp 11 năm học 2017-2018
Học sinh xuất sắc tháng 3 Lớp 10 năm học 2017-2018
Học sinh xuất sắc tháng 3 Cấp 2 năm học 2017-2018
Học sinh xuất sắc tháng 3 Cấp 1 năm học 2017-2018