logo
logo
 02513.819.164
Đặng Anh Thư
Lớp : 6TA1
Trần Hà Thy
Lớp : 6TA2
Ngô Thùy Gia Ân
Lớp : 6TA3
Võ Phạm Khánh Như
Lớp : 6TA4
Nguyễn Ngọc Bảo Thy
Lớp : 6TA5
Phan Kim Ngân
Lớp : 6TA6
Hoàng Duy Khang
Lớp : 6A7
Nguyễn Ngọc Gia Hân
Lớp : 6A8
Nguyễn Đặng Dư An
Lớp : 6A9
Võ Thanh Hải
Lớp : 6A10
Nguyễn Mạnh Trường
Lớp : 7TA1
Phạm Ngọc Mỹ Linh
Lớp : 7TA2
Nguyễn Trọng Nghĩa
Lớp : 7TA3
Nguyễn Thủy Ngân
Lớp : 7TA4
Đoàn Nguyễn Bảo Ngọc
Lớp : 7TA5
Vũ Yến Nhi
Lớp : 7A6
Nguyễn Ngọc Uyên Phương
Lớp : 7A7
Nguyễn Xuân Thành
Lớp : 7A8
Nguyễn Ngọc Diễm Chi
Lớp : 7A9
Nguyễn Ngọc Anh Trúc
Lớp : 7A10
Đỗ Nguyễn Bảo Ngọc
Lớp : 8TA1
Trần Anh Huy
Lớp : 8TA2
Cao Minh Trí
Lớp : 8TA3
Vũ Lê Thúy Vy
Lớp : 8TA4
Lê Hồng Văn
Lớp : 8TA5
Lê Ngọc Huyền
Lớp : 8A6
Vũ Danh Nhân
Lớp : 8A7
Vũ Thị Thùy Trang
Lớp : 8A8
Nguyễn Thị Thanh Tiên
Lớp : 8A9
Trần Thị Minh Ngọc
Lớp : 8A10
Nguyễn Lê Trung Hiếu
Lớp : 9TA1
Hoàng Thị Bảo Yến
Lớp : 9TA2
Đào Thùy Trâm
Lớp : 9TA3
Nguyễn Tề Khang
Lớp : 9TA4
Nguyễn Thị Minh Thư
Lớp : 9TA5
Lê Phạm Yến Nhi
Lớp : 9A6
Mai Anh Thư
Lớp : 9A7
Nguyễn Như Bảo
Lớp : 9A8
Vũ Nguyễn Hoài Thương
Lớp : 9A9
Nguyễn Hoàng Yến
Lớp : 9A10
THÀNH TÍCH KHÁC
Học sinh xuất sắc tháng 10 cấp 2 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 10 cấp 1 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 10 Lớp 12 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 10 Lớp 11 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 10 Lớp 10 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 9 Lớp 12 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 9 Lớp 11 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 9 Lớp 10 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 9 cấp 1 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 8 cấp 2 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 8 cấp 1 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 4 Cấp 1 năm học 2017-2018
Học sinh xuất sắc tháng 3 Lớp 12 năm học 2017-2018
Học sinh xuất sắc tháng 3 Lớp 11 năm học 2017-2018
Học sinh xuất sắc tháng 3 Lớp 10 năm học 2017-2018
Học sinh xuất sắc tháng 3 Cấp 2 năm học 2017-2018
Học sinh xuất sắc tháng 3 Cấp 1 năm học 2017-2018