logo
logo
 02513.819.164
Hồ Thanh Thảo
Lớp : 10TA1
Hoàng Thanh Sang
Lớp : 10TA2
Phạm Thị Kiều Oanh
Lớp : 10TA3
Nguyễn Thanh Tuyền
Lớp : 10TA4
Nguyễn Lê Thanh Dương
Lớp : 10TA5
Trần Lan Nhi
Lớp : 10TA6
Trần Minh Quân
Lớp : 10TA7
Nguyễn Thị Vân Anh
Lớp : 10TA8
Đào Trần Trúc Quỳnh
Lớp : 10TA9
Phan Gia Nghi
Lớp : 10TA10
Nguyễn Quang Lâm
Lớp : 10A1
Hoàng Thị Phương Nhi
Lớp : 10A2
Đỗ Thanh Trúc
Lớp : 10A3
Võ Hoàng Ngọc Châu
Lớp : 10A4
Huỳnh Nguyễn Minh Vy
Lớp : 10A5
Nguyễn Vương Như Ý
Lớp : 10A6
Nguyễn Hoàng An
Lớp : 10A7
Lại Vũ Phong
Lớp : 10A8
Lê Minh Sang
Lớp : 10A9
Trần Gia Ân
Lớp : 10A10
Nguyễn Trúc Vi
Lớp : 10A11
Nguyễn Hạnh Vi
Lớp : 10A12
Lê Khắc Nghĩa
Lớp : 10A14
Bùi Việt Minh Quốc
Lớp : 10A15
Ngô Quốc Huy
Lớp : 10A16
Vũ Thị Thu Thảo
Lớp : 10A17
THÀNH TÍCH KHÁC
Học sinh xuất sắc tháng 10 cấp 2 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 10 cấp 1 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 10 Lớp 12 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 10 Lớp 11 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 9 cấp 2 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 9 Lớp 12 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 9 Lớp 11 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 9 Lớp 10 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 9 cấp 1 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 8 cấp 2 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 8 cấp 1 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 4 Cấp 1 năm học 2017-2018
Học sinh xuất sắc tháng 3 Lớp 12 năm học 2017-2018
Học sinh xuất sắc tháng 3 Lớp 11 năm học 2017-2018
Học sinh xuất sắc tháng 3 Lớp 10 năm học 2017-2018
Học sinh xuất sắc tháng 3 Cấp 2 năm học 2017-2018
Học sinh xuất sắc tháng 3 Cấp 1 năm học 2017-2018