logo
logo
 02513.819.164
Nguyễn Trần Bảo My
Lớp : 1A1
Bùi Tuấn Kiệt
Lớp : 1A2
Trương Bảo Uyên
Lớp : 1A3
Nguyễn Hoàng Long
Lớp : 1A4
Nguyễn Trần Thiên Phú
Lớp : 1A5
Nguyễn Hoàng An Nhi
Lớp : 1A6
Hà Kiều Anh
Lớp : 2A1
Nguyễn Ngọc Thiên Ân
Lớp : 2A2
Phạm Vũ Bảo Châu
Lớp : 2A3
Nguyễn Bảo Nam
Lớp : 2A4
Trần Hoàng Bảo Yến
Lớp : 3A1
Trịnh Gia Huy
Lớp : 3A2
Vũ Anh Thư
Lớp : 3A3
Nguyễn Hoàng Bích Ngọc
Lớp : 4A1
Võ Ngọc Diệp
Lớp : 4A2
Đinh Hà Minh Thư
Lớp : 4A3
Lê Đinh Quốc Anh
Lớp : 5A1
Vũ Trịnh Gia Hân
Lớp : 5A2
Đặng Trương Khải Trí
Lớp : 5A3
Đỗ Bùi Mai Phương
Lớp : 5A4
THÀNH TÍCH KHÁC
Học sinh xuất sắc tháng 10 cấp 2 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 10 Lớp 12 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 10 Lớp 11 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 10 Lớp 10 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 9 cấp 2 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 9 Lớp 12 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 9 Lớp 11 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 9 Lớp 10 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 9 cấp 1 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 8 cấp 2 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 8 cấp 1 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 4 Cấp 1 năm học 2017-2018
Học sinh xuất sắc tháng 3 Lớp 12 năm học 2017-2018
Học sinh xuất sắc tháng 3 Lớp 11 năm học 2017-2018
Học sinh xuất sắc tháng 3 Lớp 10 năm học 2017-2018
Học sinh xuất sắc tháng 3 Cấp 2 năm học 2017-2018
Học sinh xuất sắc tháng 3 Cấp 1 năm học 2017-2018