logo
logo
 02513.819.164

Kính mời Quý thầy cô và các em học sinh tham khảo công văn số 951/SGDĐT-NV1 của Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Đồng Nai về việc: "Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kì II năm học 2019-2020".

Nội dung điều chỉnh các môn học:

+ Môn Công nghệ THCS - Môn Công nghệ THPT.

+ Môn Địa lí THCS - Môn Địa lí THPT

+ Môn GDCD THCS - Môn GDCD THPT

+ Môn Hóa học THCS - Môn Hóa học THPT

+ Môn Ngữ văn THCS - Môn Ngữ văn THPT

+ Môn Sinh THCS - Môn Sinh THPT

+ Môn Tiếng Anh THCS - Môn Tiếng Anh THPT

+ Môn Tin học THCS - Môn Tin học THPT

+ Môn Toán THCS - Môn Toán THPT

+ Môn Vật lí THCS - Môn Vật lí THPT