PHÁT HUY TRUYỀN THÔNG MẠNG XÃ HỘI
Cập nhật: 09.10.2023 10:05

Trong Hội thảo với chủ đề “Phát huy truyền thông mạng xã hội, trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức” tỉnh Đồng Nai năm 2023 (Nằm trong Lễ Hội Thanh niên Đồng Nai) Thời gian: từ 14h00, ngày 12/10/2023 (thứ Năm). Địa điểm: Sân khấu chính Lễ hội Thanh niên Đồng Nai (tại Trung tâm Hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh, số 01, Đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Nội dung: Chia sẻ kiến thức an toàn không gian mạng, nhất là quản trị các tài khoản mạng xã hội trong các cơ quan của hệ thống chính trị.